M-STAV ZA s.r.o. M-STAV ZA s.r.o.

Stavebná firma M-STAV ZA, s.r.o.

Stavebná firma M-STAV ZA, s. r. o.  vznikla 3. 7.2007 v Žiline v nadväznosti na ?innos? jej konate?a, ktorý vykonával stavebné práce a zbieral skúsenosti ako fyzická osoba v zahrani?í /?R, SRN, Švaj?iarsko, Belgicko, Holandsko, Francúzsko/ už od roku 1992.

M-STAV ZA, s.r.o. ponúka individuálny prístup, kompletnú realizáciu stavby, aj samostatné profesie. Hlavnými ?innos?ami firmy sú výstavba rodinných domov, rekonštrukcia rodinných domov, výstavba a modernizácia polyfunk?ných objektov, zateplenie fasád rodinných a bytových domov, interiérové úpravy obchodov a reštaurácií i súkromných priestorov.

O spokojnosti našich zákazníkov sved?í fakt, že sa k nám opätovne vracajú a odporú?ajú nás svojim známym.

?len skupiny BUILD:

allesmont_over BuildTrade project-trans steelglas

 
Kontaktné informácie:

M-STAV ZA, s. r. o.
Nižné Kamence 901
013 05  Belá

IČO:36799505
DIČ: 2022416528
IČ DPH: SK 2022416528

Tel. 0903 384 708 – stavebná činnosť
0903 555 940 – administratíva